Spotkanie przed wyprawowe grupy Kilimanjaro

Dom Małe Ciche (Tatry) u Kasi i Jędrka Gał
Dom Małe Ciche (Tatry) u Kasi i Jędrka Gał

W dniach od 27 do 29 września 2014 w wiosce Małe Ciche (Tatry) w pensjonacie u Kasi i Jędrka Gał - Małe Ciche. Spotkanie jest dla grupy biorącej udział w Wyprawie na Dach Afryki 1 lutego 2015r. Organizując jakikolwiek wyjazd staramy się, jako agencja każdą grupę przygotować indywidualnie w zależności od predyspozycji i doświadczeń górskich uczestników. Na kilka tygodni przed wyjazdem organizujemy weekendowe spotkanie w górach (tym razem w Tatrach) Po za możliwością poznania się spotkanie takie ma charakter szkolenia. Uczestnicy biorą udział w wykładach o bezpieczeństwie i zagrożeniach górskich, o ubiorze i wszystkim tym jak należy się przygotować, aby bezpiecznie i spokojnie osiągnąć cel wyprawy. Zajęcia prowadzą przewodnicy "adventure" i zawodowi ratownicy górscy.