Królestwo Mustang - trekking

"W dalekiej dolinie za oblodzonymi szczytami Himalajów żyje król z innych czasów. Jego zamek jest zabudowany z kamieni i błota, jego skarbami są owce i konie, jedyny strażnik to mastif o sierści czarnej jak smoła (...) jego królestwo pobudza wyobraźnię podróżnika który szuka krainy że snu..."

Królestwo Mustangu położone jest w Nepalu po północnej stronie grani głównej Himalajów, przy granicy z Tybetem. Geograficznie i kulturowo Mustang jest integralną częscią Tybetu. Chińska aneksja Tybetu oszczędziła Mustang który pozostał w granicach Nepalu i byl niedostępny dla cudzoziemców aż do 1991 roku.

To właśnie z Tybetu pochodzą jego mieszkańcy, tradycja i religia i po dzień dzisiejszy zachowuje się wszystko to, co powoli znika z chińskiego Tybetu. Znajdują się tam najstarsze świątynie buddyjskie na świecie, średniowieczne klasztory.

Ludzie zamieszkujący teren Mustangu nazywają się Lopa co oznacza "ludzie z Lo".

więcej o programie kliknij: " Królestwo Mustang - trekking "