Audiencja u Dalaj Lamy

Na zdjęciu: audiencja u Dalaj Lamy - trzecia i czwarta osoba od lewej to Grażyna i Danuta, obok stoi Filip.
Na zdjęciu: audiencja u Dalaj Lamy - trzecia i czwarta osoba od lewej to Grażyna i Danuta, obok stoi Filip.

W czasie kiedy byliśmy w Ladakhu trwała Kalaczakra z udziałem jego Świętobliwości Dalaj Lamy, dwie uczestniczki naszego wyjazdu Danuta i Grażyna oraz Filip miało szczęście uczestniczyć w audiencji u Dalaj Lamy...

"Kalaczakra" jest wielkim świętem buddystów i praktyką medytacyjną. Latem tego roku Kalaczakra była połączona z pielgrzymką Dalaj Lamy. Do stolicy Ladakhu Leh przyjechali pielgrzymi nie tylko z Indii, ale z Sikkimu, Butanu, Nepalu i Tybetu.

Więcej o „Kalaczakrze” i pobycie Dalaj Lamy w Ladakhu na stronie dalailama.com